University of St.Gallen
research platform alexandria
nach Buchstaben
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Person suchen

Daniel M. Häusermann

Titel Dr.
Name Daniel M. Häusermann
Institut Forschungsstelle für Informationsrecht (FIR)
Adresse Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz
E-Mail
Webseite http://scholar.harvard.edu/dhausermann/
SSRN http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=663459
School LS - Law School
Universitätsstatus Post-Doc
Schwerpunkte Gesellschaftsrecht
Aktienrecht
Corporate Governance
Empirische Rechtsforschung
Informations- und Organisationsrecht