University of St.Gallen
research platform alexandria
by letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
search person

Roman Becker

name Roman Becker
institute Institute of Accounting, Control and Auditing (ACA)
address ACA-HSG, Büro 57-101, Tigerbergstrasse 9, 9000 St. Gallen, Switzerland
phone +41 71 224 7411
e-mail
publications papers (3)
main focuses Emprische Kapitalmarktforschung