University of St.Gallen
research platform alexandria
search publications
browse publications
après Personnes
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
après Année

Kommentar zu Art. 398 – 455 ZGB

fulltext etc. no fulltext attached

   
Genre annotation (Deutsch)
   
mot-clé
   
titre du livre Handkommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
éditeur Jolanta Kren Kostkiewicz, Ivo Schwander
date de sortie de la publication 2006
maison d'édition Orell Füssli (Zürich)
ISBN 3-280-07004-X
citation Hrubesch-Millauer, S. (2006). Kommentar zu Art. 398 – 455 ZGB. In Kren Kostkiewicz, J., & Schwander, I. (Eds.), Handkommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Zürich: Orell Füssli. - ISBN 3-280-07004-X.