University of St.Gallen
research platform alexandria

Personnes

Nom Titre Position Institute  
 
Ernst, Silke LL.M. Wissenschaftliche Mit... FIR
 
Gasser, Urs Prof. Dr. Direktor, Forschungss... FIR
 
Gerlach, Jan M.A. HSG SNF-Stipendiat. FIR
 
Häusermann, Daniel M. Dr. iur., LL.M. (Harvard) FIR
 
Thouvenin, Florent Prof. Dr. Assistenzprofessor fü... FIR
 
Thurman, James Forschungsassistent z... FIR
 
 
Page 1 de 1